Notuleren

Online cursus Notuleren

Je hebt al wel een vaag idee over hoe je een verslag schrijft. Maar als het om de fijne kneepjes van het notuleren gaat, valt er nog wel iets bij te leren. En hoe hou je de grote lijn in beeld? Deze online cursus biedt je een deskundige en praktische handleiding.

Korter of langer geleden ontdekte jouw leidinggevende of werkgever dat je aardig kunt schrijven. En voordat je het in de gaten had, hoort het nu bij jouw taak om werkbesprekingen en teamoverleg te verslaan. Of: je bent net verkozen als secretaris of notulist van een vereniging. Je hebt al wel een vaag idee over hoe je een verslag schrijft. Maar als het om de fijne kneepjes van het vak gaat, valt er nog wel iets bij te leren. En hoe hou je de grote lijn in beeld? Deze online cursus biedt je een deskundige en praktische handleiding.

De online cursus 'Notuleren' is zo opgezet dat je stap voor stap leert hoe je eenvoudige maar ook meer ingewikkelde vergaderingen of bijeenkomsten deskundig en doelgericht notuleert. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de opzet van een heldere verslaglegging. Ook krijg je aanwijzingen om de notulen die je schrijft nuttig te maken met het oog op de volgende vergaderingen. 'Notuleren' is echt zo'n vak dat in de praktijk geleerd moet worden. De vuistregels die je in deze training meekrijgt, maken dat je met dat leerproces een zelfverzekerde en krachtige start kunt maken. Verder komt in deze e-learning aantal morele vragen aan bod, want als notulist krijg je bijna ongemerkt een tamelijk hoge machtspositie binnen een organisatie.

Duur van de online cursus
De e-learning 'Notuleren' duurt ongeveer 55 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2 weken.

Doelgroep
Deze e-learning is geschikt voor notulisten, rapporteurs, verenigingsbesturen, leidinggevenden, teamleiders en projectmanagers. Als je deze online training inzet binnen de opleiding die je volgt, dan werk je daarmee aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Beslissen en activiteiten initiëren, Ethisch en integer handelen, Formuleren en rapporteren, Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen.

Lesmaterialen
De cursus 'Notuleren - Praktische introductie in het voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Model met vaste formuleringen, Model actipuntenlijst, Leerjournaal, Samenvatting, Aanbevolen aanpak.

Toetsing
De online cursus 'Notuleren - Praktische introductie in het voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat
Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!