Veilig internet in het bedrijf
Leerlijn

Veilig internet in het bedrijf

Privacy houdt niet op bij de voordeur. Ook op de werkplek heb je recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer. De werkgever moet dus zorgvuldig omgaan met het registreren van persoonsgegevens en andere gevoelige informatie over werknemers. Dit speelt in het bijzonder bij privé-gebruik van internet en e-mail. Bedrijfsmiddelen zoals internettoegang krijg je omdat ze nodig zijn voor het werk. Op welke manier moeten we hier nu mee omgaan?

Bedrijfsmiddelen zoals internettoegang krijg je omdat ze nodig zijn voor het werk. Ze zijn eigendom van de werkgever, en deze mag dus eisen stellen aan het gebruik daarvan. Van de werknemer mag worden verwacht dat hij verantwoordelijk, professioneel en integer omgaat met de bedrijfsmiddelen die hij krijgt. Net zo goed als dat de werkgever regels mag stellen over lunchen in vergaderruimtes, mag hij regels stellen over gebruik van internet. "Internetten op het werk" is een breed begrip. Wat kan ik als medewerker binnen mijn bedrijf doen om zo veilig mogelijk te werken?

ICT en internet is allang geen vrijplaats meer. Steeds meer wetten en regels worden gemaakt om internetgebruik en -misbruik aan banden te leggen. Van wetgeving voor webwinkels tot regels voor hosters of strafbaarstelling van identiteitsfraude. Daarnaast is steeds vaker ook Europese wetgeving van invloed op hoe zaken juridisch geregeld moet worden.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). In deze video wordt in 4 minuten uitgelegd welke eisen de wet stelt en welke verplichtingen en verantwoordelijkheden u heeft.

Het gebruik van social media is over het algemeen een manier om met de klant over het product of dienst van de onderneming te communiceren. Wanneer de ondernemer betaald wordt voor zijn werk op een social medium platform (bloggers of vloggers) kan Facebook of LinkedIn gezien worden als een distributiekanaal waarmee het werk bij de klant terecht komt of kan de blog of de vlog op het platform als een product worden gezien. Over het algemeen zullen de meeste ondernemers echter social media als communicatiekanaal zien.

Informatiebeveiliging in de context van een organisatie die met vertrouwelijke informatie werkt, moet goed verankerd zijn in het topmanagement van de organisatie en moet deels gebaseerd worden op het creëren van draagvlak bij gebruikers.